Fritidsklubb

Fritidsklubb riktar sig till barn i årskurs 4-6 som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem och pedagogisk omsorg. Barnen är inte inskrivna vilket innebär att vårdnadshavarna avgör när och hur ofta barnen ska delta.

Om ditt barn bara behöver ha tillsyn på eftermiddagarna kan fritidsklubb vara ett bra alternativ. Fritidsklubben är till för barn i årskurs 4-6. Är ditt barn med i fritidsklubben får det ta mycket eget ansvar och väljer ofta själv vad det ska göra under eftermiddagen.

Du ansöker om plats på fritidsklubb via blankett.

Avgifter för plats och måltid

  • Fritidsklubben kostar 500 kronor per termin och barn.
  • Måltider ingår inte utan betalas till fritidsklubben där verksamheten hålls. Hur du betalar och vilket utbud som finns varierar mellan de olika klubbarna. Kontakta fritidsklubben på ditt barns skola för att få veta hur det fungerar just där.

Öppettider

  • Fritidsklubben är öppen varje dag till 17.00.
  • Under lovdagar samt lov under terminen är klubben öppen mellan 08.00 och 17.00. Sommarlov och jullov är fritidsklubben stängd.

Omsorg under sommarlov och jullov

Fritidsklubben är bara öppen under terminerna. Behöver ditt barn omsorg under sommarlov och jullov måste det ha en vanlig fritidshemsplats. Här kan du läsa mer om vad en plats på fritidshem innebär.

Säga upp plats i fritidsklubb

Du säger upp ditt barns plats på fritidsklubb genom att fylla i den här blanketten. Den ska sedan lämnas in till fritidsklubben som barnet går på.

Det är 1 månads uppsägningstid efter ankomstregistrering. Har terminsavgiften skickats ut återbetalas eller justeras den inte.

Vårdnadshavaren ansvarar för att säga upp sitt barns plats vid skolbyte.

Vid frågor gällande fritidsklubb

Du som har frågor gällande avgifter eller hur du säger upp en plats kan kontakta oss via e-tjänst.