Fritidshem och fritidsklubb

Ditt barn kan gå på fritidshem före och efter skolan. Fritidshemmet är till för barn som går i förskoleklass till och med årskurs 6. Fritidsklubb är fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6.