Välkommen till Ludvigsbergsskolan
En F-6 skola i Valbo

Ludvigsbergsskolan

Vi ska bli Gävles bästa skola. Detta blir vi genom att arbeta för att skapa en samsyn och ett helhetstänkande som ger eleven förutsättningar att lyckas i sitt lärande och i sin utveckling. Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs 6.

Aktuellt på Ludvigsbergsskolan

 

Kontakta skolan

Välkommen att kontakta oss. Här har vi samlat viktiga kontaktuppgifter till skolan, fritidsverksamhet och elevhälsan.

Om skolan

Vi ska bli Gävles bästa skola. Detta blir vi genom att arbeta för att skapa en samsyn och ett helhetstänkande som ger eleven förutsättningar att lyckas i sitt lärande och i sin utveckling. Hos oss på Ludvigsbergsskolan går barn från förskoleklass till årskurs 6. Här skapar vi goda relationer där varje elev känner sig sedd, trygg och bekräftad av de vuxna på skolan.

Fokus på styrkor och förmågor

Vi kan inte nog understryka värdet av att vi vuxna är och ska vara goda förebilder för våra elever. Vi har ett stort ansvar för att alltid fokusera på elevers styrkor och förmågor och att de ges möjligheter till sitt eget lärande.

Varje elev ska hos oss få känna sig unik, få ta ansvar över sitt eget lärande, skolans miljö samt våra gemensamma saker.

Lärande för hållbar utveckling

Gävle kommun satsar på att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar om en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med handlingskompetens menas kunskap, vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor för en hållbar utveckling på ett sätt som inkluderar såväl dagens som kommande generationer, samt att ta ett globalt ansvar.

Lärande för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030 – de Globala målen för hållbar utveckling, som tagits fram av FN, och som nu hela världen arbetar för. Läs mer om hur vi jobbar med lärande för hållbar utveckling i hela kommunen här, och via #LHUGavle.

Trygghetsplan för Ludvigsbergsskolan

Ludvigsbergsskolans arbete för att underlätta arbetet med att skapa trygga skolor utan kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Allt du behöver veta samlat på ett ställe

Här hittar du all den information du behöver om grundskolan, som lovdagar, ledigheter, skolmat, en lista över både kommunala och fristående grundskolor, information om fritidshem, skolskjutsar och mycket mer.

Läs mer om grundskolan och ta del av relevanta tjänster

Klicka här för att läsa mer om kommunala grundskolor