Lista över grundskolor i Gävle kommun

Här är listan över samtliga kommunala grundskolor i Gävle kommun. Om du ansökt till förskoleklass eller årskurs 7, hittar du välkomstbrevet på skolans webbsida.

 • Andersberg
 • Bomhus
 • Brynäs
 • Forsbacka
 • Furuvik
 • Hedesunda-Grååsen
 • Hemlingby-Järvsta
 • Hamrånge
 • Hille
 • Lexe-Hagaström
 • Centrala Gävle-Nynäs
 • Stigslund-Strömsbro
 • Sätra
 • Söder-Hemsta
 • Sörby
 • Valbo
 • Villastaden-Fridhem
 • Öster-Alderholmen
 • förskoleklass
 • åk 1
 • åk 2
 • åk 3
 • åk 4
 • åk 5
 • åk 6
 • åk 7
 • åk 8
 • åk 9
 • Bergby rektorsområde
 • Lillhagen rektorsområde
 • Sofiedal rektorsområde
 • Nynäs rektorsområde
 • Stigslund rektorsområde
 • Sätra rektorsområde
 • Vallback rektorsområde
Exteriörbild på Alborga skola

Alborga skola

Alborga skola är en liten skola som lägger stor tonvikt vid trygghet. I vår skola går barn från förskoleklass till årskurs tre.

Exteriörbild på Andersbergsskolan

Andersbergsskolan

Andersbergsskolan är en framåtsträvande skola som har mycket att erbjuda både barn och föräldrar. Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs 3.

Exteriörbild på Bergby centralskola

Bergby centralskola

Vi på Bergby centralskola arbetar för att alla elever ska få en ökad motivation och en stark drivkraft. Hos oss går 300 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Exteriörbild på Björke skola

Björke skola

Vi lägger stor vikt vid trygghet och baskunskaper i ett lustfyllt och varierat lärande. Vi har en stor skolgård full av lekmöjligheter. I vår skola går barn från förskoleklass till årskurs 3.

Exteriörbild på Forsbacka skola

Forsbacka skola

Vi lägger stor vikt vid att skapa en lugn, trygg och harmonisk arbetsmiljö där alla känner alla. Vi strävar efter att alla elever ska känna sig trygga, bli sedda och lyssnade på. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Fridhemsskolan från utsidan

Fridhemsskolan

Fridhemsskolan är stängd för renovering. Under tiden som Fridhemsskolan är stängd går eleverna på Hemlingborgs skola.

Exteriörbild på Hagaströms skola

Hagaströms skola

Vårt fokus är elevernas lärande, utveckling och trygghet. Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs 6.

Exteriörbild på Hedesunda skola

Hedesunda skola

Vi jobbar mycket för att stärka läsning på olika sätt, eftersom vi vet att goda läsare har goda förutsättningar för kunskapsutveckling. Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs 6.

Foto av Hemlingborgs skola

Hemlingborgs skola

Hemlingborgs skola är en skola där möten och samarbeten skapas mellan generationer. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Lilla Sätraskolan utifrån

Lilla Sätraskolan och Sätraängsskolan

Skolorna omfattar förskoleklass, skolår 4 till 5, grundsärskola årskurs 1-5 och fritidshem. Lilla Sätraskolan har i dag cirka 230 elever och Sätraängskolan har cirka 130 elever.

Lillhagsskolan från utsidan

Lillhagsskolan

Lillhagsskolans gemensamma mål är att hela tiden utveckla verksamheten till det bättre. I positiv anda och med fokus på samarbete letar pedagogerna nya sätt att möta de behov som eleverna har. Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs 9.

Exteriörbild på Ludvigsbergsskolan

Ludvigsbergsskolan

Vi ska bli Gävles bästa skola. Detta blir vi genom att arbeta för att skapa en samsyn och ett helhetstänkande som ger eleven förutsättningar att lyckas i sitt lärande och i sin utveckling. Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs 6.

Milboskolan från utsidan

Milboskolan

Milboskolan arbetar för att ge eleverna kunskaper och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs 6.

Exteriörbild på Nynässkolan
Foto: Thuresson Veronica

Nynässkolan

Nynässkolan är en modern skola för årskurs 7 till 9 där vi tar ett gemensamt ansvar för skolans uppdrag både när det gäller värdegrund och kunskaper.

Sjöängsskolan från utsidan

Sjöängsskolan

På Sjöängsskolan strävar vi efter att individualisera arbetet så att varje elev känner att hon/han lyckas i sitt arbete och förbättrar sina resultat. Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs sex.

Sofiedalskolan från utsidan

Sofiedalskolan

Vi arbetar för att alla elever ska känna trygghet och att alla barn är allas ansvar. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Exteriörbild på Solängsskolan med skolgården i förgrunden
Foto: Thuresson Veronica

Solängsskolan

Solängsskolans målsättning är att ge varje elev i förskoleklass till årskurs 3 bästa tänkbara förutsättning att lyckas i skolan. På skolan finns även fritids och fritidsklubb.

Exteriörbild på Staffansskolan

Staffansskolan-Staffan och Staffansskolan Brynäs

Staffansskolan är en skola för alla, här finns barn i årskurserna förskoleklass till klass 6. Vi har dessutom hörselklasser.

Stiglundsskolan från utsidan

Stigslunds skola

Vi har höga förväntningar på oss själva, både vad det gäller elever och personal. Vår verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet på undervisningen, god måluppfyllelse och trygghet. Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs 9.

Exteriörbild på Stora Sätraskolan

Stora Sätraskolan

Stora Sätraskolan är en skola som prioriterar trygghet, kunskap och färdigheter. Här går ungefär 350 elever i grundskola årskurs 6 till 9 och i grundsärskola årskurs 6 till 9.

Exteriörbild på Strömsbro skola

Strömsbro skola

På Strömsbro skola arbetar vi med hela barnets utveckling. Stor vikt läggs vid grundläggande kunskaper och färdigheter i basämnena. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Sörbyskolan från utsidan

Sörbyskolan

Sörbyskolans vision är ”Trygga elever med hög måluppfyllelse!”. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 6 och anpassad grundskola årskurs 1-6.

Foto: Veronica Thuresson_

Tallbackens skola

Tallbackens skola främjar tillväxt genom livslångt lärande. Vi betonar högkvalitativ undervisning som förenar kunskap med trygghet och gemenskap.

Exteriörbild på Trödje skola

Trödje skola

På Trödje skola går cirka 30 elever i förskoleklass till årskurs 3. Vår skola har som utgångspunkt en genusmedveten pedagogik.

Exteriörbild på Ulvsäterskolan

Ulvsäterskolan

Ulvsäterskolan – skolan med relationer! Vi är skolan för alla, vi arbetar aktivt med trygghet, integration och språk. Hos oss går elever från årskurs 1-3 och träningsskola årskurs 1-9. Från och med hösten 2024 flyttas förskoleklass från Lilla Sätraskolan & Sätraängsskolan till Ulvsäterskolan.

Vallbacksskolan från utsidan

Vallbacksskolan

Vallbacksskolans vision är att vi ska ha trygga elever med hög måluppfyllelse och vi arbetar aktivt att nå dit. Hos oss går ca 550 elever i årskurs 7-9 och anpassad grundskola årskurs 6-9. Vi har även autismspektrumgrupp.

Vikingaskolan från utsidan

Vikingaskolan

Vikingaskolan ska kännetecknas av goda kunskapsresultat och en social miljö som både personal och elever uppskattar och hjälper till att bibehålla och förstärka. Hos oss går 490 barn från förskoleklass till årskurs sex.

Exteriörbild på Ytterharnäs skola

Ytterharnäs skola

Hos oss på Ytterharnäs skola prioriterar vi arbetet med att utveckla språket hos våra elever.

Exteriörbild på Åbyggeby skola

Åbyggeby skola

Vi ställer höga förväntningar på oss som personal och elever. Högkvalitativ undervisning, måluppfyllelse och trygghet präglar vår verksamhet för förskoleklass till årskurs 3, samt fritidsverksamhet.