Välkommen till Trödje skola
En F-3 skola i Trödje

Trödje skola

På Trödje skola går cirka 30 elever i förskoleklass till årskurs 3. Vår skola har som utgångspunkt en genusmedveten pedagogik.

Aktuellt på Trödje skola

 

Kontakta skolan

Välkommen att kontakta oss. Här har vi samlat viktiga kontaktuppgifter till skolan, fritidsverksamhet och elevhälsan.

Om skolan

Trödje skola har som utgångspunkt en genusmedveten pedagogik. Vi arbetar med språklig medvetenhet genom samtal och reflektion, Bornholmsmodellen, arbetsmetoden Pilen och ”att skriva sig till läsning” med hjälp av dator och ljudsyntes. Vi prioriterar:

  • jämställdhet
  • svenska och matematik
  • barns och elevers inflytande
  • samarbete för helhetssyn, vi-känsla och en ”skola mitt i byn”

Trödje fritids arbetar aktivt med att ge barnen en meningsfull fritid med lek och skapande som utvecklar social kompetens och självständighet. Vi har en stor skolgård full av lekmöjligheter.

Lärande för hållbar utveckling

Gävle kommun satsar på att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar om en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med handlingskompetens menas kunskap, vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor för en hållbar utveckling på ett sätt som inkluderar såväl dagens som kommande generationer, samt att ta ett globalt ansvar.

Lärande för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030 – de Globala målen för hållbar utveckling, som tagits fram av FN, och som nu hela världen arbetar för. Läs mer om hur vi jobbar med lärande för hållbar utveckling i hela kommunen här, och via #LHUGavle.

Trygghetsplan för Trödje skola

Syftet med skolans trygghetsplan är att skolans elever och personal ska känna till att det finns ett system för trivsel och trygghet i skolan. Trygghetsplanen är ett verktyg för skolans personal som visar på vilka aktiviteter, uppföljningar, utvärderingar och åtgärder som skolan ska arbeta med samt utveckla och förbättra.

Allt du behöver veta samlat på ett ställe

Här hittar du all den information du behöver om grundskolan, som lovdagar, ledigheter, skolmat, en lista över både kommunala och fristående grundskolor, information om fritidshem, skolskjutsar och mycket mer.

Läs mer om grundskolan och ta del av relevanta tjänster

Klicka här för att läsa mer om kommunala grundskolor