Välkommen till Hagaströms skola
En F-6 skola i Hagaström