Välkommen till Lillhagsskolan
En F-9 skola i Bomhus