Välkommen till Sofiedalskolan
En F-9 skola i Valbo