Begära ut betyg från grundskola och gymnasieskola

Här kan du begära ut betyg från Gävles kommunala grundskolor, anpassade grundskolor, gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor. Du kan även begära ut slutbetyg från fristående gymnasieskolor.

Begära ut betyg från kommunal skola och fristående gymnasieskola

Under sommarmånaderna är handläggningstiden för att begära ut betyg längre än normalt.

Begära ut betyg från en fristående grundskola

Om du vill begära ut betyg från en fristående grundskola behöver du ta kontakt med den skola det gäller. Du hittar kontaktuppgifter till din skola via länkarna nedan.

Lista över grundskolor och anpassade grundskolor i Gävle kommun

Lista över gymnasieskolor i Gävle