Elevhälsa på gymnasiet

På skolan har du möjlighet till stöd, rådgivning och samtal hos våra kuratorer och skolsköterskor. Kurator, skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Kurator

Kuratorn kan ge dig som elev stöd för att nå målen och klara din skolgång. Du kan få råd och stöd i personliga och sociala angelägenheter. Det kan till exempel handla om stress, kamratrelationer, skoltrötthet, hemkonflikter eller att du helt enkelt inte mår bra.

Du kan också få information och service när det gäller studiesociala frågor, studieteknik och studieekonomi.

Du kan vända dig till kuratorn själv eller via din mentor, lärare eller föräldrar.

Kontaktuppgifter till Borgarskolans kuratorer. 

Kontaktuppgifter till Polhemsskolans kuratorer.

Kontaktuppgifter till Vasaskolans kuratorer.

Skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder samtal, rådgivning, enklare sjukvård och hänvisar dig vidare vid behov. Alla som går årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök. Då kontrolleras längd och vikt och vi har ett hälsosamtal.

Kontaktuppgifter till Borgarskolans skolsköterskor 

Kontaktuppgifter till Polhemsskolans skolsköterskor.

Kontaktuppgifter till Vasaskolans skolsköterskor.

Skolläkare

Tid hos skolläkaren bokar du hos skolsköterskan.

Dans för Hälsa

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Dansen riktar sig till dig i åldern 16-21 år i Gävle kommun med återkommande besvär av oro och stress.

Läs mer om Dans för Hälsa och hur du anmäler dig till dansen.