Vasaskolans naturvetarhus

Vasaskolans naturvetarhus – för dagens elever och morgondagens utmaningar. Här förverkligas nutidens kunskap – här skapas förståelse för framtidens behov och tillämpning av naturvetenskap.

Vårt nya naturvetarhus kommer att sprida kunskap långt bortom Vasaskolans väggar. Skolor och förskolor kan göra studiebesök för en bredare bild av vår värld – vårt biologiska museum, observatoriet och laborationssalarna står till förfogande. På så vis skapas en fantasifull förståelse för och ny upplevelse av biologisk mångfald.

I de nya lokalerna får elever och lärare från grundskolan möjlighet att delta i laborationer, föreläsningar och studiebesök, vilket kan väcka nyfikenhet och skapa intresse för naturvetenskapliga discipliner.

Samarbeten med högskola och näringsliv får möjlighet att växa och förstärkas då våra elever har tillgång till relevant och modern utrustning – i detta kan de utföra laborationer kopplade till modern tillämpning av naturvetenskap. Dessutom får Vasaskolans elever en ny inspirerande skolmiljö med många studieytor där de kan umgås, samtala, samarbeta och utbyta av kunskap och erfarenheter.

Vasaskolan nya naturvetarhus bidrar därmed till att uppfylla skolans vision:

Strukturerat och meningsfullt lärande i en trygg och hållbar miljö som utmanar och utvecklar ungdomar till att bli kompetenta unga vuxna utifrån sina egna förutsättningar.

Ombyggnationen av Vasaskolan fortsätter

Färdigställandet av naturvetarhuset är bara ett steg av ombyggnationen av Vasaskolan. Du kan läsa mer om ombyggnationen här.

Bilder på naturvetarhuset

Illustration av Vasaskolans nybyggnad Illustration av Vasaskolans nybyggnad Illustration av Vasaskolans nybyggnad Illustration av Vasaskolans nybyggnad