Bygg- och anläggningsprogrammet
Polhemsskolan

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet på Polhemsskolan är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken.

Se våra elever svara på frågor från elever i årskurs 9

Så här är programmet upplagt

Under det första året får du en grundläggande bred kunskap om bygg och anläggningsbranschens olika yrken. Praktiskt och teoretiskt.

Till det andra året söker du en yrkesinriktning och har mer yrkesspecificerade kurser. År tre genomför du yrkeskurserna förlagda på ett företag (APL) inom det sökta yrket. Lärarna på programmet arbetar då tillsammans med utbildade handledare på företagen för att eleverna ska få ett bra omhändertagande.

På Bygg- och anläggningsprogrammet läser du följande gymnasiegemensamma ämnen

  • engelska
  • historia
  • idrott och hälsa
  • matematik
  • naturkunskap
  • religionskunskap
  • samhällskunskap
  • svenska eller svenska som andraspråk

Programgemensamt karaktärsämne är:

  • bygg och anläggning.

Inriktningar

Inriktningen Husbyggnad ger dig kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Vad lär jag mig?

Vi jobbar praktiskt med allt ifrån snickeri till murning och betong. Du får en inblick i olika byggnadsmaterial. Utöver själva hantverket får du också kunskap om de lagar och regler som gäller inom branschen.

Hur lär jag mig?

Du lär dig genom att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta görs genom praktiska moment, men även genom APL.

Inriktningen Mark och anläggning ger dig kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Vad lär jag mig?

Du lär dig markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar. Du lär dig också att arbeta säker och miljömässigt, samtidigt som du får kunskaper om branschens olika yrken och arbetsprocesser.

Hur lär jag mig?

Du lär dig genom att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta görs genom praktiska moment, men även genom APL.

Inriktningen Måleri ger dig kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Vad lär jag mig?

Du lär dig att måla invändiga och utvändiga ytor så som fönster, väggar, fasader och tak, samtidigt som du lär dig att sätta upp tapeter och andra väggbeklädnader. Du får också kunskap om olika material och färg.

Hur lär jag mig?

Du lär dig genom att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta görs genom praktiska moment, men även genom APL.

Så här arbetar vi

På Bygg- och anläggningsprogrammet arbetar vi mycket praktiskt, med yrkesteori i botten. Under första året läser du baskurserna i karaktärsämnet bygg. Där får du prova på alla yrken i en rundgång och lära dig att samarbeta i grupp. Klassen följs åt till olika lärare med olika yrken så att du kan göra ett yrkesval till tvåan. Du kommer också att läsa svenska, matte och engelska parallellt med bygglektionerna.

Till årskurs två har du valt ett yrke, du kommer gå i en ny klass med elever som valt samma yrke som dig. Du kommer att lära dig djupare kunskaper inom yrket och får göra större och mer avancerade övningar, som kommer att ge er en bra kunskapsgrund till den APL du kommer att ha mot slutet av läsåret.

I årskurs tre kommer du fortsätta läsa yrkesfördjupande kurser, men nu ute i APL hos ett företag i branschen. Det är nu du har möjlighet att fortsätta utveckla dina tidigare inlärda yrkeskunskaper i sitt rätta sammanhang, lära dig hur det är att arbeta i branschen och bilda dig en yrkesidentitet. Om allt går väl kan denna tid i APL leda till en anställning.

Efter gymnasiet

Vad du kan göra efter gymnasiet varierar beroende på vilken inriktning du väljer.

Husbyggnad

Du kan välja att direkt börja arbeta eller också läsa vidare på högskola eller universitet eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

Inriktningen ger möjlighet till arbete som snickare, betongarbetare, murare, plattsättare, byggnadsplåtslagare, glasmästare och ställningsbyggare.

Mark och anläggning

Du kan välja att direkt börja arbeta eller också läsa vidare på högskola eller universitet eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

Inriktningen ger möjlighet till arbete som väg- och anläggningsarbetare, beläggningsarbetare, stenmontör och maskinförare

Måleri

Du kan välja att direkt börja arbeta eller också läsa vidare på högskola eller universitet eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

Inriktningen ger möjlighet till arbete som målare

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor.

Vi har ett gott samarbete med respektive bransch vilket gör att du får erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Högskolebehörighet på alla program

Alla våra program ger behörighet till högskola. Det innebär att du får grundläggande behörighet även när du väljer något av våra yrkesprogram.

Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om Bygg- och anläggningsprogrammet.

 

Bilder från Bygg- och anläggningsprogrammet

Elever spacklar vägg Elev och ett byggt hus Elever har lektion Elever spikar Staplade brädor Elver förbereder stenläggning