Ekonomiprogrammet
Borgarskolan

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet på Borgarskolan är ett högskoleförberedande program som ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

Se våra elever svara på frågor från elever i årskurs 9

Så här är programmet upplagt

På Ekonomiprogrammet lär du dig om företagande. Du får goda kunskaper i att arbeta i olika typer av projekt och du lär dig hur företag och marknad fungerar både genom omvärldsbevakning och genom att studera exempel från vårt närområde.

Det första året är ett basår där du läser privatjuridik och företagsekonomi. Inför årskurs 2 gör du ett inriktningsval mellan ekonomi och juridik. Efter valet formas din klass om efter inriktning. I årskurs 3 fördjupas dina kunskaper i din valda inriktning och du avslutar med att skriva ett gymnasiearbete som speglar det du lärt dig under din gymnasietid.

I poängplanen kan du se vilka ämnen du får läsa:

Inriktningar

Inom ramen för inriktningarna Ekonomi och Juridik kan du ansöka om att gå lokal idrottsinriktning (LIU).

Inriktningen Ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Under ditt tredje år startar och driver du ett UF företag som även är grunden för ditt gymnasiearbete.

Inriktningen Juridik ger dig kunskaper om hur lag och rätt påverkar företag, marknad och det demokratiska samhället i stort. Inriktningen ska utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Så här arbetar vi

Ekonomiprogrammet präglas av ett entreprenöriellt lärande där du oavsett inriktning kommer att arbeta projektbaserat och ämnesöverskridande i längre och kortare samarbeten med flera olika klasskamrater.

I vissa ämnen arbetar du med fallbeskrivningar tagna från verkliga livet och du får studera praktiska exempel hämtade ifrån såväl internationella som lokala företag för att förankra de teoretiska kunskaperna.

Då programmet är högskoleförberedande läggs stor vikt vid att ha ett gott akademiskt språk, både skriftligt och muntligt. Vi arbetar aktivt med att lära ut god studieteknik.

Efter gymnasiet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Utbildningen kan leda till yrken som till exempel ekonom, civilekonom, jurist, företagare, socionom, psykolog, polis och lärare.

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om Ekonomiprogrammet.

 

Bilder från Ekonomiprogrammet

Dator och böcker Elever och ett spel Elever, laptop och bok.