Försäljnings- och serviceprogrammet
Borgarskolan

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet erbjuds från och med läsåret 2023/2024 på Bessemerskolan i Sandviken.

Se film från vårt program

Så här är programmet upplagt

På Försäljning- och serviceprogrammet läser du följande gymnasiegemensamma ämnen:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik, naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • entreprenörskap
 • försäljning och kundservice
 • handel
 • information och kommunikation.

Första året är ett basår där du får grundläggande kunskaper i kurserna servicekunskap, information och kommunikation, branschkunskap samt praktisk marknadsföring. Under det andra och tredje året varvas teori och praktik. Du får vara ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du utvecklar yrkeskunskaper, skapar yrkesidentitet och lär dig förstå yrkeskulturen på en arbetsplats.

I skolan får du samtidigt fördjupande teoretiska kunskaper inom service, inköp inom detalj- och partihandel, intern och extern kommunikation, entreprenörskap, företagsekonomi, försäljning samt näthandel. Det tredje året fördjupar du dina kunskaper i handelns roll gällande hållbar utveckling, marknadsföring, affärsutveckling och ledarskap, samt entreprenörskap och företagande.

Under tredje året startar och driver du ett även ett UF-företag som ligger till grund för gymnasiearbetet.

Så här arbetar vi

Entreprenörskap genomsyrar programmet eftersom det inom servicesektorn handlar mycket om eget företagande. På programmet har vi också ett entreprenöriellt arbets- och förhållningssätt. Du får även arbeta praktiskt med entreprenörskap genom hela utbildningen då det integreras i olika sammanhang, exempelvis i  ämnesövergripande projekt. I utbildningen har vi ett metodrum där vi bland annat övar exponering, produktdemonstrationer och försäljning.

För att möta branschens krav på språkriktighet och professionellt bemötande mot kund så lägger vi även stor vikt vid att öva muntliga presentationer och att skriva inlämningar och redogörelser på en affärsmässig nivå.

Efter gymnasiet

Du kan välja att direkt börja arbeta eller läsa vidare på högskola eller universitet eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

Programmet ger möjlighet till arbete inom många olika branscher, bland annat handel, försäljning av varor och tjänster, marknadsföring, kommunikation, butiksledning, inköp och logistik, kundservice, näthandel samt företagande.

Du får också kunskap som behövs för att starta och driva eget företag.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor.

Vi har ett gott samarbete med företag i olika branscher vilket gör att du får erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Högskolebehörighet på alla program

Alla våra program ger behörighet till högskola. Det innebär att du får grundläggande behörighet även när du väljer något av våra yrkesprogram.

Poängplan för Försäljning- och serviceprogrammet

Poängplan för dig som läser Handels- och administrationsprogrammet

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om Försäljnings- och serviceprogrammet.

Bilder från Försäljnings- och serviceprogrammet

Kassa i skobutik Elev från Handels- och administrationsprogrammet fyller på skor i butiik Bild från skobutik