Hotell- och turismprogrammet
Polhemsskolan

Hotell- och turismprogrammet

Hotell och turismprogrammet på Polhemsskolan är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta inom hotell, konferens och turism, barteknik och aktiviteter.

Se filmer från vårt program

Så här är programmet upplagt

På Hotell- och turismprogrammet läser du följande gymnasiegemensamma ämnen:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • engelska
 • entreprenörskap
 • konferens och evenemang
 • logi
 • resmål och resvägar
 • service och bemötande

Så här arbetar vi

Vi blandar teoretiska kunskaper med praktiska moment. En del av de praktiska momenten förläggs ute i branschen, allt för att du ska utveckla din förmåga att yrkesmässigt bemöta gäster och kunder.

Du får kunskaper inom hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet. Du får lära dig att organisera, planera och genomföra olika aktiveter och evenemang samt fördjupande kunskaper inom service. Du får även kunskaper inom entreprenörskap, marknadsföring aktiviteter och värdskap. Nyckelord är service och bemötande, aktiviteter och ledarskap, kommunikation.

Efter gymnasiet

Du kan välja att direkt börja arbeta eller också läsa vidare på högskola eller universitet eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

Inriktningen ger möjlighet till arbete i reception samt med våningsservice, konferens, mässor och evenemang och försäljning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor.

Vi har ett gott samarbete med respektive bransch vilket gör att du får erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På skolan arbetar vi aktivt med att knyta APL-platser till oss, en del finns lokalt i Gävle medan andra finns lite längre bort, både nationellt och internationellt. Varje år söker Hotell-och turismprogrammet pengar från EU för att kunna erbjuda eleverna i årskurs 3 praktik i Sevilla i Spanien där har vi ett bra samarbete med flera olika hotell och restauranger.

Visita certifiering, branschens egen kvalitetssäkring

Hotell- och turismprogrammet är sedan den 11 maj 2023 certifierat av Visita.

Symbol för certifieringen från Visita.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att:

 • de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners, företagen inom besöksnäringen.
 • det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och de samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretagen.
 • utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretagen inom besöksnäringen.
 • utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).
 • eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

Mer information om certifieringen finns att läsa om på Visitas hemsida.

Högskolebehörighet på alla program

Alla våra program ger behörighet till högskola. Det innebär att du får grundläggande behörighet även när du väljer något av våra yrkesprogram.

Poängplan för Hotell- och turismprogrammet

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om Hotell- och turismprogrammet.

Bilder från Hotell- och turismprogrammet

Två personer vid en reception. Resväska och en reseledare. Person skriver en beställning på block. Två personer i uniform drar kabinväskor. Två personer vi reception. Person brer frallor. Runtom går det att se sallad, våfflor och andra frukosttillbehör.