Humanistiska programmet
Vasaskolan

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet på Vasaskolan vänder sig till dig som är intresserad av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Se våra elever svara på frågor från elever i årskurs 9

Så här är programmet upplagt

På Humanistiska programmet läser du följande gymnasiegemensamma ämnen:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • filosofi
 • moderna språk
 • människans språk

Dessutom bland annat inriktningskurserna: samtida kulturuttryck samt kultur och idéhistoria.

Du utvecklar din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift. Du lär dig om hur språk kan uttrycka makt och identitet samt utvecklar djupare förståelse för historia. Du utvecklar din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden.

Du utvecklar din samarbetsförmåga, att se olika möjligheter och ta initiativ. Du lär dig tolka och beskriva mänskligt handlande, tankesätt och uttryckssätt ur olika perspektiv.

Du får reflektera över etiska och filosofiska frågor. Fokus ligger på människan i samtiden och i historien, kulturellt och språkligt, lokalt och globalt.

Så här arbetar vi

Inriktningen ger fördjupade kunskaper i historia, kultur, litteratur, filosofi och psykologi, samt visar hur historien påverkar människan och hur människan skapar kultur.

Du kan välja mellan spanska, franska, tyska, italienska och kinesiska inom kursen moderna språk. Dessutom är vi en av få gymnasieskolor som erbjuder en kurs i latin inom programmet.

Inom kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering ges du möjlighet att fördjupa dina humanistiska kunskaper.

I åk 1 läser du bland annat kursen människans språk.

I åk 2 fördjupar du dig i kulturbegreppet ur ett historiskt perspektiv inom kurserna kultur och idéhistoria samt historia 2b – kultur.

I åk 3 läser du kursen samtida kulturuttryck som behandlar olika kulturuttrycks villkor och roll i dagens samhälle. Du väljer också mellan fördjupningskurserna arkeologi och engelska 7.

Internationellt utbyte

Tidigare år har vi på programmet haft ett internationellt utbyte där vi besöker en skola i Rom under en vecka och vi tar emot en klass från samma skola under en vecka.

Humanistiska programmet på Instagram

Efter gymnasiet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i framförallt humanistiska men även samhällsvetenskapliga ämnen.

Exempel på arbetsområden efter vidareutbildning är arkeologi, estetik, filosofi, historia, litteraturvetenskap, pedagogik, psykologi, språk och samhällsvetenskap.

Poängplan för Humanistiska programmet

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om Humanistiska programmet.

Bilder från Humanistiska programmet

Elev på humanistiska programmet skriver på tavlan Elever på humanistiska programmet har lektion Elev bläddrar i bok