Naturvetenskapsprogrammet
Vasaskolan

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet på Vasaskolan är ett högskoleförberedande program för dig som vill ha en bred och allsidig grund för fortsatta högskolestudier. Programmets kurser öppnar dörren för några av de mest avancerade och populära utbildningarna på högskole- och universitetsnivå.

Se filmer från vårt program

Så här är programmet upplagt

På Naturvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • biologi
 • fysik
 • kemi
 • moderna språk

Inriktningar

På Vasaskolan erbjuder vi två olika inritningar och en internationell profil. Inom ramen för inriktningen Naturvetenskap kan du ansöka om att gå en nationell eller lokal idrottsinriktning (NIU/LIU).

Tvärvetenskap, som innebär att forskare från olika fält samspelar har länge ansetts vara en förutsättning för att lösa de komplexa utmaningar som vi står inför. Den här inriktningen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Vid sidan av kurserna i matematik, fysik, kemi och biologi får du fördjupa dig i geografi och samhällskunskap. Det är ämnen som breddar din förståelse för hur naturvetenskapens landvinningar påverkar vårt samhälle och hur politiska beslut i sin tur skapar förutsättningar för vetenskapens vägval. Laborationer, studiebesök och fältstudier varvas med diskussioner och seminarier. Sammantaget ger det dig möjlighet att ta del av dina klasskompisar reflektioner och tillsammans problematisera och utforska nya lösningar på dagens problem.

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Det innebär att du som elev arbetar med praktiska moment som laborationer och exkursioner. Du får också arbeta med problemlösning, seminarier och ämnesövergripande projekt. Fältstudier och studiebesök ingår också och ger dig möjlighet att tillsammans med dina klasskamrater uppleva naturvetenskapens avtryck i vår vardag och studera naturen omkring oss.

Så här arbetar vi

Du får genom laborationer, fältstudier, studiebesök och övningar blanda teori och praktik. De genomgångar du tar del av på lektionerna testar du och dina klasskamrater i praktiken i våra laborationssalar för att bättre förstå de fenomen som du läser och fördjupar dig om.

Alla eleverna som läser naturvetenskapsprogrammet läser kurserna kemi 1, fysik 1a, biologi 1 och 2 samt matematik 1c, 2c och 3c. Eftersom du får möjlighet att läsa kurserna matematik 5 och matematikspecialisering i årkurs 3 är tempot högt och du läser en ny matematikkurs varje termin. Goda kunskaper i matematik är dessutom en förutsättning för din förståelse av fysik och kemi.

Inom ramen för programmets obligatoriska kurser läser du också svenska, engelska och moderna språk vilket utvecklar din förmåga att uttrycka dig och din kunskap samt tränar dig i att värdera andras påståenden.

Naturvetenskapsprogrammet på Instagram

Efter gymnasiet

Programmet lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsbyggande.

Inriktningen passar dig som vill fortsätta studera mot läkare, veterinär, geolog eller arkitekt. Programmet ger behörighet till de flesta utbildningar inom universitet och högskola.

Poängplan för Naturvetenskapsprogrammet

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om Naturvetenskapsprogrammet.

Bilder från Naturvetenskapsprogrammet

En låda med provrör Kemibok Elev läser i en bok Skyddsglasögon Elever i lektionssal Lektion i kemi