Samhällsvetenskapsprogrammet
Borgarskolan och Vasaskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, både lokalt och globalt.

Se våra elever svara på frågor från elever i årskurs 9

Så här är programmet upplagt

På samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • filosofi
 • moderna språk
 • psykologi

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får en bred och allsidig grund för fortsatta högskolestudier. Den kunskap du får på samhällsprogrammet öppnar dörren för många av de mest eftertraktade universitets- och högskoleutbildningar. Här lägger du grunden för dina fortsatta studier på väg mot ditt drömyrke inom samhällsvetenskapens många fält.

Inriktningar

Inriktningen ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang.

Du fördjupar din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Du får kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap, Du utvecklar också din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Inriktningen ger dig kunskaper om mediernas roll i samhället och hur du kan använda dig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt.

Du studera journalistik, information och reklam och får prova på textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Du får utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer.

Du får möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.

Inriktningen ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.

Du breddar och fördjupar din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Du utvecklar också din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Så här arbetar vi

Vi blandar teori och praktik med fältstudier, studiebesök och övningar. De diskussioner och fördjupningar som du tillsammans med dina lärare och klasskamrater ägnar er åt ökar din förståelse för vårt samhälle och de utmaningar som vi står inför. Du kommer att ta del av vittnesbörd, dokument och teorier genom att läsa böcker, ta del av intressanta artiklar, lyssna och delta i debatter.

Alla elever på Samhällsprogrammet läser kurserna samhällskunskap 1b och 2, historia 1, religion 1, psykologi 1 och filosofi 1. De är grunden för din kunskap om och förståelse för vårt samhälle. En viktig del är också hur vi förhåller oss till källor och hur vi formulerar oss i vår kommunikation med andra.

På Samhällsprogrammet läser du svenska, engelska och moderna språk. Du kan byta ut moderna språk mot modersmål. Kurserna utvecklar din förmåga att uttrycka dig och din kunskap samt tränar dig i att värdera andras påståenden.

Matematik 1 b och 2b ingår i programmet eftersom det är ett viktigt verktyg vid till exempel analys av data och uppskattningar av olika politiska besluts påverkan på samhälle.

Samhällsvetenskapsprogrammet Vasaskolan på Instagram

Du som vill veta mer om vad som händer på Samhällsvetenskapsprogrammet på Vasaskolan kan följa oss på Instagram.

Efter gymnasiet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom hela det samhällsvetenskapliga området.

Exempel på arbetsområden efter vidareutbildning är psykolog, lärare, journalist, socionom eller bibliotekarie.

Högskolebehörighet på alla program

Alla våra program ger behörighet till högskola. Det innebär att du får grundläggande behörighet även när du väljer något av våra yrkesprogram.

Poängplaner för Samhällsvetenskapsprogrammet

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om Samhällsvetenskapsprogrammet.

Bilder från Samhällsvetenskapsprogrammet

Elev håller i bok med rubrik FRED! Elever pekar på platser på en jordglob Elev studerar med dator och bok