Vård- och omsorgsprogrammet
Polhemsskolan

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet på Polhemsskolan är ett yrkesprogram för dig som vill jobba som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med funktionshindrade.

Se våra elever svara på frågor från elever i årskurs 9

Så här är programmet upplagt

På Vård- och omsorgsprogrammet läser du följande gymnasiegemensamma ämnen

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • hälsa
 • medicin
 • människan
 • psykiatri
 • psykologi
 • samhällskunskap
 • specialpedagogik
 • svenska eller svenska som andraspråk
 • vård och omsorg

Du kommer att lära dig om hur vi som människor fungerar och vilka behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg. Du får kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur sjukdomar kan botas eller förebyggas. Du kommer att få träna dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.

Så här arbetar vi

Att arbeta inom vård och omsorg ställer många krav på den anställde. Under utbildningen kommer du att få träna på att bemöta patient, brukare eller anhörig på ett yrkesmässigt sätt.  Skriftlig och muntlig kommunikation är viktigt som grund för gott samarbete men även för att du ska kunna ge korrekt och komplex information till patient eller brukare.

Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet. Arbetsuppgifter kommer du att få lösa enskilt eller tillsammans med andra.

Efter gymnasiet

Du kan välja att direkt börja arbeta eller också läsa vidare på högskola eller universitet eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

Genom vårt samarbete med arbetsgivarna kommer du att ha en utbildning som gör att du är anställningsbar och har den kompetens som krävs på arbetsmarknaden. Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller psykiatri. Exempel på arbetsplatser kan vara sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Även hemtjänst, äldreboende, gruppbostad, personlig assistent och daglig verksamhet kan vara tänkbara arbetsplatser efter studenten.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor.

Vi har ett gott samarbete med respektive bransch vilket gör att du får erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Högskolebehörighet på alla program

Alla våra program ger behörighet till högskola. Det innebär att du får grundläggande behörighet även när du väljer något av våra yrkesprogram.

Vård- och omsorgscollege

Polhemsskolans Vård- och omsorgsprogram ingår i Vård-och omsorgscollege Gävleborg.

Vård- och omsorgscollege är en nationell satsning där skolor och arbetsgivare tillsammans arbetar för att få fler att utbilda sig inom området. Utbildningarna ska vara av högsta kvalitet. Anställda inom vård och omsorg ska erbjudas kompetensutveckling.

En kreativ och stimulerande arbets- och läromiljö är viktigt. Skolorna och arbetsgivarna jobbar även för att studerande och anställda ska ha en god hälsa.

Poängplan för Vård- och omsorgsprogrammet

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om Vård- och omsorgsprogrammet.

Bilder från Vård- och omsorgsprogrammet

Två elever tar hand om en patientdocka. Elev tränar på att ta blodprov i armveck. En person genomför hjärt- och lungräddning på en docka. Människoorgan i plastdocka. En person utför provtagning genom stick i fingret på en patient En elev med plasthandskar håller i en provtagningskanyl.