Behörighet, urval och nivåtest

Här finns information om vad som gäller för att bli antagen till vuxenutbildningens kurser och utbildningar. Du kan läsa om allt från vilka betygsdokument du behöver till hur du ansöker med utländska betyg.

Urval

Urval regleras i förordningen om vuxenutbildning. Reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras. Läs mer om urvalsprocessen på Skolverkets webbplats.

Vid urval ska företräde ges till den sökande som har störst behov av utbildning. Företräde ges i följande ordning på grund av att den sökande:

  1.  önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
  3. är eller riskerar att bli arbetslös
  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval

Vid eventuell reservantagning till kurser används ett kösystem baserat på i vilken turordning ansökan kommit in.

Utländska betyg

Om du har en gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning från ett annat land än Sverige kan du skicka dina betyg till Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få veta vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Tänk på att skicka in dina betyg i god tid eftersom det kan ta flera månader att få en bedömning. Du kan också kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) direkt om du har frågor.
En studievägledare kan därefter hjälpa dig planera dina studier när du fått din bedömning.

Behörighet

Du är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning om du uppfyller dessa villkor:

  • från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller har slutförd gymnasieexamen/studiebevis samt har de förkunskaper som krävs för att följa kursen.
  • har ett godkänt betyg i eventuell föregående kurs, exempelvis har godkänt betyg i Svenska 1 när du söker Svenska 2.

Har du förkunskaper i ett ämne behöver du inte börja om från början om du saknar formella betyg. Vissa kurser ställer särskilda förkunskapskrav, detta anges i kursbeskrivningarna på Skolverket. Om du saknar formella betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik ska du göra ett nivåtest för att veta vilken delkurs du ska söka. Detta nivåtest ligger även till grund för din antagning till kursen/kurserna.

Nivåtest

Om du inte har betyg som visar dina förkunskaper i ett ämne eller om det var längesedan du studerade och du behöver ta reda på vilken nivå du ligger på kan du göra ett nivåtest.

Mer information och hur du anmäler dig för att göra ett nivåtest. 

Ansökningsprocessen

Här kan du som är folkbokförd i Gävle kommun ansöka till Vuxenutbildningens kurser och utbildningar. Du ansöker till någon av kurserna via webbformulär. Observera att webbformuläret kräver e-legitimation. Saknar du det använder du dig av blanketten. Fyll i hela blanketten, skriv ut den och underteckna med din namnteckning. Bifoga alltid kopia av tidigare skolbetyg.

Webbansökan

Ansök via blankett

Om du är osäker på vilka kurser du behöver läsa för att nå ditt mål med dina studier kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Det är viktigt att du även gör ett andrahandsval när du fyller i din ansökan. Om du inte kommer in på kursen du har sökt och inte har något andrahandsval kommer du att stå utan plats. Du kan inte prioritera dina kurser i ansökan, däremot kan du skriva under ”Övriga upplysningar” hur du önskar prioritera dina val.