Studieekonomi

Här hittar du information om studielån, studiemedel, studiestartsstöd och studentrabatter.

Studiemedel

Du som studerande har ansvar över din studieekonomi och måste på egen hand ansöka om studiemedel. Information och ansökan hittar du på Centrala Studiestödsnämndens hemsida (CSN).

Det är du som elev som ansvarar för att rapportera eventuella ändringar, avbrott, tillfällig vård av sjukt barn och sjukdom i dina studier. Läs mer på CSN:s webbplats.

Studentrabatter

Du som är student erbjuds studentrabatter från ett privat företag som heter Mecenat. Du kan läsa mer om dem på deras webbplats.

Du som studerar men inte har studiemedel eller fullt studiemedel från CSN ska skicka in ett studieintyg till Mecenat för att få rabattkortet. Beställ ett studieintyg via vår e-tjänst (länk till e-tjänst).

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en grundskole- eller gymnasieutbildning och öka chanserna till arbete. Du kan läsa mer om studiestartsstödet, vilka belopp som betalas ut och hur länge man kan få bidraget på CSN:s webbplats.

Du kan ansöka om studiestartsstöd mellan de år du fyller 25 till 60 år och om du

 1. har kort tidigare utbildning och vill studera på grundskole- eller gymnasienivå
 2. inte haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren
 3. har varit arbetslös sex månader de senaste 12 månaderna och är inskriven hos Arbetsförmedlingen
 4. ska studera minst halvtid (50 procent).

Det är CSN som bedömer om du som är utländsk medborgare har rätt till svenskt studiestöd.

OBS! Om du har studielån sedan tidigare måste du ha skött din återbetalning.

Ansökan

Du som bor i Gävle kommun ansöker om studiestartstöd via Vuxenutbildningens e-tjänst nedan. När vi fått din ansökan gör vi en första bedömning för att se om du tillhör målgruppen. Du tillhör målgruppen om du är mellan 25 och 60 år, har kort tidigare utbildning och vill studera på grundskole- eller gymnasienivå.

Så här ansöker du:
 1. Du planerar dina studier tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Kom ihåg att ta med alla dina betyg!
 2. Du ansöker till en kurs eller utbildning på grundskole- eller gymnasienivå (du kan inte få studiestartstöd för SFI).
 3. För att ta reda på om du tillhör målgruppen fyller du i e-tjänsten nedan med Bank-Id. E-tjänsten går även att använda utan Bank-Id.
 4. En handläggare bedömer om du är behörig att söka studiestartsstöd eller inte. Om du är behörig kontaktar handläggaren dig för att boka in en ansökningstid. Om du inte är behörig får du ett formellt avslag via brev hem i brevlådan.
 5. På din ansökningstid gör du tillsammans med handläggaren en ansökan om studiestartsstöd till CSN. Din ansökan skickas samma dag till CSN som utreder om du är berättigad till studiestödsbidraget.
 6. När CSN har tagit ett beslut kommer de kontakta dig via sms och uppmana dig att gå in på ”mina sidor” på CSN:s webbplats. Där kan du se deras beslut, det vill säga om din ansökan om studiestartsstöd beviljas eller inte.
 7.  På ”mina sidor” på CSN:s webbplats hittar du all information om din utbetalningsplan, alltså när och hur studiestödsbidraget kommer betalas ut till dig.

Ansök via e-tjänst

Om du är utländsk medborgare får du två beslut – ett om din rätt till svenskt studiestöd och ett om din ansökan om studiestartsstöd.

Det bästa är om du söker studiestartsstöd samtidigt som du ansöker till en kurs/utbildning. Då hinner du få beslutet innan studierna börjar. Är du sent ute går det att få en del av studiestartsstödet retroaktivt.

Vid frågor

Om du har generella frågor gällande ansökan för studiestartsstöd kan du läs mer på CSN webbplats eller kontakta dem. Du kan också kontakta våra studie- och yrkesvägledare, de har drop-in för information och hjälp att ansöka om studiestartstöd. Se aktuella tider för drop-in här.