Betyg, studieintyg och prövning på vuxenutbildningen

Här finns information om hur du begär ut kursbetyg och studiebetyg. Behöver du göra en prövning för att få betyg i en kurs kan du anmäla dig här.

Begär ut betyg och intyg

Kursbetyg

Betyget skickas hem till dig 1-2 veckor efter att du har begärt ut kursbetyg. Det kan ta lite längre tid om du begär ut betyg i maj eller december eftersom många vill ha sina betyg då.

Läser du flera kurser eller en yrkesutbildning är det bra om du väntar med att beställa betygen tills alla kurser är avklarade och betygssatta.

Om du behöver betyg från en annan kommun eller betyg från gymnasieskolan beställer du dem genom den skola där studierna genomförts.

Studieintyg och intyg för orienteringskurs

Du behöver själv begära ut ditt intyg från vuxenutbildningen. Studieintyget skickas till dig via Mina sidor i självserviceportalen inom 1-2 veckor.

Slutbetyg/gymnasieexamen

Kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare om du behöver få ut slutbetyg/gymnasieexamen.

Ansök till högskola, universitet eller yrkeshögskola

Högskola eller universitet

Dina betyg registreras automatiskt i den Nationella betygsdatabasen och när du ansöker till högskola eller universitet hämtas dina betyg från betygdatabasen. Du behöver därför inte skicka in kopior på dina betyg.

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolor är inte ansluten till den Nationella betygsdatabasen. Du behöver därför skicka in kopia på utfärdat betyg när du ansöker till Yrkeshögskolan.

Studier och betyg före 2014-05-08

Har du betyg från studier hos vuxenutbildningen före 2014-05-08 måste du begära ut dina betyg från den specifika vuxenutbildning du läste och därefter laddar du upp dina betyg på antagning.se. Du ansvarar själv för att antagning.se har fått dina betyg i utsatt tid för anmälan.

Prövning för att få betyg

Du som har kunskaper i en kurs, eller på egen hand kan läsa in en kurs, kan få betyg i kursen efter att ha gjort en prövning. Har du sökt till högskolan och behöver betyg i kursen i förväg? Då kan du också göra en prövning för att visa att du har det kunskaper som krävs för att uppfylla kursmålen. Du får anmäla dig till max 3 prövningar/period.

Anmäl dig till prövning

  • Du ska vid anmälningstillfället ha fyllt 20 år och vara bosatt i landet. Undantag görs för yngre personer som har har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
  • Prövning kan endast göras i kurser som anordnas/anordnats på Komvux och som skolan har kompetens att genomföra.
  • Studerande vid Komvux, Gävle som fått betyget ”IG” och/eller ”F” i kurs har rätt att göra en avgiftsfri prövning.
  • Om du är yngre än 25 år (och inte är studerande vid Vuxenutbildningen i Gävle) ansvarar gymnasieskolan för din prövning.

Innan du anmäler dig till prövning kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare för att se om prövningen är något för dig.

Innan du anmäler dig via vår e-tjänst måste du ha betalat avgiften som är på 500 kronor per prövning/kurs.

Du behöver kunna visa din betalning när du anmäler dig i e-tjänsten genom att bifoga ett skärmklipp eller ett foto som visar att betalningen genomförts.

Tänk på att avgiften inte återbetalas vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

Betala till bankgirokonto: 5568-4211, Gävle Kommun.

Skriv prövning och ange ditt:
Personnummer
Namn
Kurs/-er
Referensnummer 31321-1430-4721

Exempel: Prövning, 800101-xxxx, Förnamn Efternamn, Svenska 1, referensnummer 31321–1430–4721

Period 1
Prövning av kursen sker vecka 10-12.
Sista anmälningsdatum för att delta i prövning denna period är den 3/2

Period 2
Prövning av kursen sker vecka 19-21.
Sista anmälningsdatum för att delta i prövning denna period är den 7/4

Period 3
Prövning av kursen sker vecka 38-40.
Sista anmälningsdatum för att delta i prövning denna period är den 19/8

Period 4
Prövning av kursen sker vecka 45-47.
Sista anmälningsdatum för att delta i prövning denna period är den 6/10

Svenska som andraspråk
I Svenska som andraspråk kan anmälan endast göras till period 1 och 3

Vänligen observera anmälningsdatum för Biologi, Kemi, Naturkunskap och Fysik:

  • I Biologi och Kemi måste anmälan inkomma senast 1/1 för prövning under våren samt 1/8 för prövning under hösten. Detta på grund av att laborationerna som ingår i prövningen samkörs med ordinarie kurser.
  • Anmälan till prövning i Naturkunskap och Fysik kräver viss närvaro på plats. Detta på grund av att laborationerna som ingår i prövningen samkörs med ordinarie kurser.

Studievägledning

Studievägledningen har drop-in på Vuxenutbildningen och bokningsbara tider för ett kortare samtal via telefon. Läs mer och boka tid med en studie- och yrkesvägledare.