Frånvaro, studieintyg och betyg

Här kan du som elev få svar på frågor som påverkar dig i dina studier. Bland annat hur du får tillgång till Office 365, hur du ansöker om extra studiestöd och vilka försäkringar du omfattas av.