Vinnare av kommunens kultur- och fritidsstipendier hösten 2023 

Den 24 oktober beslutade kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun vilka kultur- och fritidsutövare som har tilldelats höstens stipendier.
Höstens kultur- och fritidsstipendier är
 • Karin och Erik Engmans stipendium för utbildning och fortbildning
 • Ungdomskulturstipendium för stöd och uppmuntran
 • Ungdomsmusikstipendium för stöd och uppmuntran
 • Kyrkans ungdomsgårdars stipendium

Karin och Erik Engmans stipendium 2023

Tilldelas Amanda Åhlund och Lisa Ceder

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut syskonen Karin och Erik Engmans stipendium. Ändamålet är att uppmuntra två unga och lovande konstnärer i Gävle till utbildning och fortbildning. Beloppet 2023 är 210 000 kronor vardera.

 • Amanda Åhlund tilldelas Karin och Erik Engmans stipendium 2023 för sitt avskalade mod och för ett måleri som tar ansvar i både tid och rum.
 • Lisa Ceder tilldelas Karin och Erik Engmans stipendium 2023 för sin konstnärliga generositet. Hon vill dela med sig. Omgivningen ska se och förstå.

Årets Ungdomskulturstipendium

Tilldelas Axel Hoff, Elna Lova Birgitta Karlsson och Ingrid Fröderberg

Syftet med stipendiet att stödja och uppmuntra individuella och kollektiva prestationer inom kulturområdet och uppgår i år till 8000 kronor vardera.

 • Axel Hoff tilldelas årets ungdomskulturstipendium för sina fantastiska framgångar – nationellt och internationellt – inom olika dansformer.
 • Elna Lova Birgitta Karlsson tilldelas ungdomskulturstipendium för en konstnärlig vision som går djupare och bortom konsten. Läser vi henne rätt, kommer hennes bildvärld ge oss en klart bättre förståelse för ekologisk och social hållbarhet.
 • Ingrid Fröderberg tilldelas årets ungdomskulturstipendium för att hon gång på gång imponerar med sina framträdanden – oavsett musikgenre.

Årets Ungdomsmusikstipendium

Tilldelas Ellen Zhang

Ungdomsmusikstipendiet är till för att stödja och uppmuntra individuella och kollektiva prestationer som är av betydelse för ungdomsmusiken i Gävle och uppgår i år till 5000 kronor.

 • Ellen Zhang tilldelas årets ungdomsmusikstipendium för sin imponerande musikalitet och sitt inspirerande sätt att ständigt ta sig an nya utmaningar.

Kyrkans ungdomsgårdars stipendium 2023

Tilldelas Rogelio Benavides

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kyrkans ungdomsgårdars stipendium till välmeriterade ungdomsledare, som har gjort goda insatser i ungdomsarbetet på sin fritid. Stipendiet ska användas till en studieresa och beloppet uppgår i år till 24 757 kronor.

 • Rogelio Benavides tilldelas Kyrkans ungdomsgårdars stipendium för sin starka förmåga att lyfta fram ungdomars positiva sidor, utmana dem att sträva efter mer och att växa i sina färdigheter och kunskaper.