Byggprojekt: Detta händer vecka 4-7

Föregående år har mycket hänt på byggarbetsplatsen. Det gamla stadsbiblioteket har rivits. Byggmaterial har sorterats och transporterats bort och arbetet med husets grundläggning har pågått med spontning och nedförande av 262 pålar. Under 2023 fortsätter arbetet med gjutning av grunden. Därefter kommer stommen byggas under våren och sommaren. Till hösten monteras taket och fasaden på Agnes kulturhus.

Vecka 4-5: 

Källarplattan till Agnes kulturhus kommer att gjutas i etapper. Första etappen i sydöstra hörnet kommer att gjutas under vecka 4. Grävmaskinerna fortsätter att finjustera grus för källarplattan. Ungefär halva arbetet är klart. Efter att gruset är justerat läggs cellplast i botten och sedan en tät duk som står emot vatten. Ovanpå duken placeras armering och rörinstallationer. Därefter fylls betong på för gjutning.

Vecka 6-7:

Dessa veckor fortsätter samma typ av arbeten som föregående veckor. På de ytor där betongplattor gjutits startar arbetet med att förbereda gjutning av källarväggar. Väggarna gjuts cirka 12-15 meter åt gången.

Arbetstider på byggarbetsplatsen

Vanligt ljud från byggarbetsplatsen hörs under arbetstiderna, måndag-fredag kl 7-17.

Kontakt vid frågor

Kundservice, Gavlefastigheter
info@gavlefastigheter.se
Telefon: 026-17 82 60