Ändrade öppettider för Fjärran Höjderbadet med anledning av ändrade restriktioner från 23 december

Med bakgrund av de nya direktiven från Folkhälsomyndigheten kommer Fjärran Höjderbadet och Valbobadet att tillämpa 10 kvadratmeter per person och därmed införa maxantal besökare i våra badanläggningar. Anvisningar om maxantal personer som får vistas i våra omklädningsrum samt i övriga avgränsade utrymmen samtidigt, kommer att finnas anslagna i samtliga utrymmen i våra bad. Detta kommer att gälla från 23 december till och med 16 januari.

Fjärran Höjderbadet kommer att tillämpa samma öppettider som under helgerna, vilket innebär att badet håller öppet för allmänheten kl. 10.00-17.30. Det gäller såväl vardagar som helger under perioden 23 december till och med 16 januari. Med undantag för julafton och nyårsafton, då håller badet öppet kl. 06.30-11.30.

De förändrade öppettiderna bereder förutsättningar för såväl allmänhet som föreningsliv, vilket innebär att föreningarna kan bedriva träningsverksamhet både innan badet öppnar och efter att badet stänger för allmänheten. För Valbobadet kommer redan anslagna öppettider att gälla.

Vi beklagar de olägenheter som ändringarna medför men har som en följd av detta reducerat entréavgifterna. Baden tillämpar samma prissättning som under sommarhalvåret och då rådande restriktioner:

Barn (0-6 år) Fri entré

Barn (7-11 år) 35 kr

Ungdom (12-20 år) 45 kr

Vuxen 85 kr

Pensionärer och studenter 65 kr

För de som innehar månads- eller årskort och som önskar frysa sina kort har möjlighet att göra detta, vänligen kontakta Fjärran Höjderbadet på 026-17 97 29 alt fjarranhojderbadet@gavle.se