Fritidsgårdar stänger fysiskt, men öppnar upp för digitala träffar

Som en åtgärd för att bromsa spridningen av covid-19 så har Folkhälsomyndigheten i samråd med regionens smittskyddsläkare valt att införa extra åtgärder genom skärpta allmänna råd i Gävleborgs län.

I samband med införandet av de skärpta råden har Gävle kommun och fritidsgårdarnas föreståndare i dialog beslutat att samtliga fritidsgårdar i kommunens regi stängs fredagen den 20 november. Fritidsgårdarna håller i ett första läge stängt till och med den 13 december då nya besked från Region Gävleborg och Folkhälsomyndigheten kopplat till smittspridningsläget förväntas komma.

Fritidsgårdarna håller öppet till och med fredag kväll för barn och ungdomar födda 2005 eller senare och begränsar också antalet unga på plats till max 50 personer. Från och med fredag kväll fortsätter fritidsgårdarnas verksamhet, men då via digitala kanaler.

Information kring digitala träffar finns på respektive fritidsgårds Facebook och/eller hemsida.