Gävle bibliotek följer Folkhälsomyndigheten och Regeringens rekommendationer

Konstverk bestående av rund skiva med händer i olika färger.

Allmänna råd för besök på biblioteket

  • Biblioteken är inte en mötesplats – men öppna för kortare besök, och självklart för lån av medier
  • Vi håller avstånd – som besökare har du också ett ansvar att hålla avstånd till andra
  • Vi har inga läsplatser
  • Det finns tillgång till att boka dator
  • Vi har ingen personlig vägledning pga svårigheten att då hålla avstånd
  • Vi ser till att det finns handsprit och möjlighet att tvätta händer
  • All programverksamhet är flyttad till digitala kanaler
  • Det finns möjlighet till take-away

Gäller tills vidare.

Har du frågor kopplat till boklån med mera?

Stadsbiblioteket når du via telefon mellan 09:00-19:00 måndag-torsdag, 9.00-18.00 fredagar och 10:00-15:00 lördag-söndag. Alla närbibliotek når du via telefon under ordinarie öppettider. Biblioteket kan också nås via mejl. Observera att biblioteket på webben alltid är öppet och att bibliotekstjänster också finns på HelGe-bibliotekens hemsida
Information och kontaktuppgifter till biblioteken hittar du här.