Gävle Gästhamn får hissa Blå Flagg i sommar!

Gävle Gästhamn är en av 15 hamnar i Sverige som får hissa Blå Flagg i år 2021.

-Det är positivt för Gävle och vår gästhamn att få den internationella miljöutmärkelsen Blå Flagg för andra året i rad. Ambitionen med Gävle Gästhamn har sedan början av projektet varit att ansöka om Blå Flagg. Kommunen har en tydlig miljöpolicy och det har varit viktigt ända från början att markera betydelsen av miljö- och hållbarhetsfrågor, säger Johan Öholm, chef Fritid Gävle kommun.

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 50 länder, där varje hamn måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, miljö, säkerhet och service, miljöutbildning samt information. Hamnar som har Blå Flagg arbetar med att förbättra miljöprestandan inom den egna verksamheten och underlättar för den enskilde individen att ta ansvar för natur och miljö.

Gävle kommun arbetar succesivt med att fortsätta utveckla Gävle Gästhamn på ett hållbart sätt och mycket fokus läggs på att utbilda besökare i frågor om miljö och säkerhet. I sommar kommer också tre miljöaktiviteter att erbjudas i gästhamnen.

En av dessa miljöaktiviteter är att besökare kommer att erbjudas att hämta ut gratis skärpplockarpåsar i hamnkontoret under högsäsongen som är mellan juli och augusti.

-Genom att erbjuda gratis skräpplockarpåsar till våra besökare kan vi tillsammans bidra till att vår natur, stad och hav hålls rena från skräp, säger Johan Öholm.