Gävle kommun och studieförbunden presenterar ett nytt samarbete på Gasklockorna

I och med utträdet ur Kulturhuset i Gamla Fängelset har Gävle kommun tillsammans med fyra studieförbund arbetat för att öppna upp Gasklockeområdet för föreningslivet. Nu står lokalerna redo och den gemensamma samarbetet kan nu sättas igång på riktigt för Folkbildningsforum Gasklockorna.

-Vi räknar med att minst 40 föreningar kommer att bedriva kontinuerlig verksamhet på området via studieförbunden och det känns fantastiskt att vi kommer att få så mycket liv, rörelse och aktivitet vid Gasklockorna säger Sofia Nohrstedt, kulturchef i Gävle kommun.

Samtliga studieförbund med verksamhet i Gävle kommun, har fått erbjudande om att vara i Gasklockorna, varav fyra studieförbund har valt att ingå i samarbetet.

De studieförbund som ingår i föreningsplattformen är ABF Gästrikebygden, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, Studieförbundet Bilda Mitt och Studiefrämjandet Mitt.

Målet är att skapa en levande mötesplats för kulturupplevelser, demokrati och folkbildning i enlighet med Studieförbundens vision för verksamheten. Studieförbunden kommer att samverka med Gasklockorna, övriga enheter inom kommunen samt andra aktörer, utbildningar, föreningar och institutioner i Gävle kommun.

-Vi fyra studieförbund tycker att detta är en intressant och spännande utmaning att fylla delar av Gasklockorna med folkbildningsverksamhet, säger John Staffas, regionchef Studieförbundet Bilda Mitt.

De lokaler som ställts iordning är Stora och lilla retorten och mätarhuset. Alla lokaler har fått en välbehövlig upprustning och utrustats med teknik och material som möjliggör för en bred verksamhet. Studieförbunden har också en bemannad kontorslokal i Portvaktshuset.

Arbetet går i linje med Gävle kommuns kulturpolitiska program som beslutades av Kommunfullmäktige 30 mars 2020. Programmet anger ramarna för kulturarbetet inom kommunen och slår fast att Gävle är rikt på kulturföreningar och studieförbund och som tillsammans med institutionerna utgör kulturens infrastruktur och möjliggör invånarnas tillgänglighet till och delaktighet i kulturlivet.