Gävlekonstnärerna Fanny Erkelius och Kaspar Lindqvist får stipendium på 260 000 kronor

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun ut Karin och Erik Engmans stipendium för utbildning och fortbildning till två unga konstnärer som är bosatta och/eller verksamma i Gävle. Det är ett stort pris på 260 000 kronor. Idag beslutade nämnden att Fanny Erkelius och Kaspar Lindqvist får dela på priset.

Fanny Erkelius är född 1993 och uppvuxen i Gävle och bor i Stockholm. Hon har studerat på Gävle konstskola samt utbildat sig till hantverkspedagog vid Nyckelviksskolan (2014–16), ett yrke hon också utövat. Hon har inriktat sig på att hjälpa människor som levt utsatta liv att uttrycka sina känslor genom eget skapande. Med dessa erfarenheter ville hon själv berätta sin historia, genom måleri och i text. Fanny Erkelius har haft sitt måleri som en hobby. Med utställningen ”Lär mig leva” på Länsmuseet, som fick fint mottagande, uppstod en vilja att ägna sig mer helhjärtat åt sitt måleri och skrivande.

I Fanny Erkelius konst finns en stark och övertygande vilja att dela och gestalta sina mest smärtsamma erfarenheter i bild och text, något hon lyckats med i avseendet det starka gensvar hennes utställning fått. Hon söker stipendiet för att kunna ta tjänstledigt och arbeta vidare.

Kaspar Lindqvist är född 1994 i Söderhamn och flyttade till Gävle 2013 för att gå på Gävle konstskola. Han studerar för närvarande vid linjen för Design vid Göteborgs universitet. Under tiden i Gävle var Kaspar Lindqvist aktiv i det lokala konstlivet, bland annat som ordförande i kulturföreningen IDKA och som arrangör av en Klotterfestival i Sandviken i samverkan med Konstfrämjandet Gävleborg.

Kaspar Lindqvist har på ett övertygande sätt kunna genomföra projekt av olika karaktär, med framförallt teckning som starkt uttrycksmedel. Exempel  är den storskaliga 20 meter långa tuschteckning som visades på konstskolans slututställning i Sandviken, tecknade serier samt olika projektidéer under utbildningen i Göteborg.

Kaspar kommer att använda stipendiet för att kunna göra mer genomarbetade delutställningar och gestalta komplexa designidéer inom området industridesign under utbildningen.

Syskonen Karin och Erik Engmans stipendium är en donation från Gävlebon Erik Engman som avled 2001, och delades ut för första gången 2005. Enligt testamentet ska varje år två lovande unga konstnärer i Gävle dela på ett belopp som uppgår till 80 % av fondens årliga avkastning. Stipendiets ändamål är att stimulera konstnärerna till utbildning och fortbildning. Beloppet uppgår till 130 000 kronor var.

Tid och plats för prisutdelningen är inte klar än.

Ungdomskulturstipendier 2019 tilldelas Kalle Syri.
Stipendiet ska stödja och uppmuntra individuella och kollektiva insatser på kulturområdet och uppgår i år till 10 000 kronor.

Kalle Syri har studerat musik vid olika folkhögskolor och studerar för närvarande kulturprojektledning samt är verksam som musiker och projektledare. Kalle började under sina tidiga tonår att ta initiativ till och arrangera olika typer av kulturevenemang, till exempel en kulturfestival med namnet Jantefestivalen. Han har dessutom startat LYRC Orchestra med inte mindre än 26 musiker som spelar symfonisk partyfunk.

Kalle Syri har tilldelats ungdomskulturstipendiet för att genomföra en förstudie som ett första led i att förverkliga en musikal om hur det var för den första generationens finska invandrare att komma till Sverige. Projektet i sin helhet kommer att kunna levandegöra ett betydelsefullt område inom Sveriges samtidshistoria.

Ungdomsmusikstipendier 2019 går till Ingrid Fröderberg och Maja Owetz.
Stipendierna ska stödja och uppmuntra individuella och kollektiva insatser som är av betydelse för ungdomsmusiken i Gävle och uppgår i år till 10 000 kronor var.

Ingrid Fröderberg började som sexåring spela fiol på Kulturskolan i Gävle vilket hon fortfarande gör med Jenny Westerlund som lärare. Sången har Ingrid utvecklat hos sångcoachen Johan Jämtberg i Helges sångstudio i Andersberg. Genom Helges har hon uppträtt och tävlat framgångsrikt såväl lokalt som internationellt. Ingrid Fröderberg har tilldelats ungdomsmusikstipendiet för att hon besitter en sångröst som engagerar och berör på djupet samt för sin exceptionella förmåga att röra sig fritt i olika genrer.

Stipendiemedlen kommer att användas till att utvidga samarbetet med Gävle Big Band.

Maja Owetz har efter sin tid på Vasaskolans estetiska program med musikinriktning studerat jazz och musikproduktion vid olika folkhögskolor. För närvarande studerar Maja jazz vid Bollnäs folkhögskola.Maja Owetz har tilldelats ungdomsmusikstipendiet för att hon som kompositör och sångare har ett genuint uttryck och en tydlig riktning i sin musikaliska karriär.

Stipendiemedlen kommer att användas till att dokumentera den egna musiken med målet att nå ut till en större publik.

Prisutdelningen för ungdomskultur- och ungdomsmusikstipendier delas ut den 15 december kl.16.00 på Gävle Konserthusets julkonsert.

 

Vad tycker du?
  • Älska (1)
  • Gilla (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)