Gävles konst digitaliseras ersätter pärmar och arkivkort

Idag har Gävle Konstcentrum information om kommunens konstverk samlade i ett antal pärmar och arkivkort i lokalen i Silvanum. I december i år kommer 4 500 lösa konstverk och 300 offentliga konstverk finnas samlade i en ny databas som heter RegitArt.

-Det är ett led i att enklare och bättre kunna underhålla den offentliga konsten som har stora värden i Gävle kommun. Vi äger konsten tillsammans och ska vårda den tillsammans, säger Eva Asp, enhetschef för Konstcentrum i Gävle kommun, som är mycket glad att den äntligen är på plats.

Konst på många platser
Kommunen äger konst i skolor, på äldreboenden, idrottsanläggningar och olika kontor och i andra offentliga miljöer i kommunen. Utomhus finns omkring 300 skulpturer och andra offentliga konstverk i Gävle kommun. Totalt blir det över 4 800 verk att ha koll på.  Det blir nu enklare för Konstcentrums handläggare att söka och se vilka konstverk som finns tillgängliga för uthyrning.

-Vi hyr ut konstverk inom kommunens egna lokaler och det blir betydligt enklare att administrera avtal och fakturera, säger Eva Asp.

Bra för snöröjning och underhåll
Projektet har pågått sedan i april i år och ska vara klart i december i år. Anna Rydén är projektanställd konstvetare och den som lägger in uppgifter om varje enskilt konstverk i databasen RegitArt.
-Det är lätt och enkelt att arbeta i systemet, säger Anna Rydén som i december lämnar över databasen till Konstcentrum.

Anna har lagt in uppgifter om konstverkets namn, konstnären, år, teknik, plats, material, pris, mått och upplaga är några punkter. Dessutom kan man följa varje verkets historia och se var en tavla suttit på olika platser i kommunen under årens lopp.

– Vi ska koppla geografiska koordinatorer till konstverkens platser. Gatu- och parkavdelningens medarbetare kan då använda informationen vid till exempel snöröjning och se exakt var verken finns. Nu kan vi också lägga in underhållsplaner, säger Eva Asp.

Fota verken i vår
-I vår hoppas vi kunna fota hela samlingen i ett samarbete inom Livsmiljö, säger Eva Asp.
Och på sikt hoppas Konstcentrum att konstsamlingen kan finnas tillgänglig på nätet för allmänheten.

Bild: Anna Rydén, databasadministratör Konstcentrum med en bild på Gudinna vid hyperboreiskt hav av Eric Grate som  är ett av de konstverk som registrerats och digitaliserats.

 

Vad tycker du?
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)