Litteraturfestivalen Gävlit kommer tillbaka 2025 i Agnes Kulturhus

Litteraturfestivalen Gävlit kommer att ta en paus 2024 men återkommer igen 2025 i Agnes Kulturhus.

-Gävlit har satt oss på litteraturfestivalkartan i Sverige. Det är en mycket uppskattad festival av besökare, samarbetspartners och bokförlag och som många av våra medarbetare har arbetat med på ett fantastiskt sätt. Men nu behöver vi fokusera på att flytta ett helt stadsbibliotek till Agnes Kulturhus. Stadsbiblioteket flyttar in tillsammans med andra verksamheter i helt nya lokaler, säger Petra Jonsson, chef för Gävle bibliotek.

Festivalen Gävlit startade för tre år sedan och har ett program som pågår under tre dagar. Det är en festlig blandning av författarsamtal, bokmässa, musik och en barn- och familjedag som har arrangerats på olika scener som Gävle Teater, Folkteatern och Centralteatern.

-Vi vill tacka alla besökare och samarbetspartners. Vi kommer tillbaka 2025 och hoppas göra en fantastisk litteraturfest i vårt nya kulturhus, säger Emil Alstermark och Lilian Samuelsson i Gävlits arrangörsgrupp

Välkommen till Gävlit – Gävle litteraturfestival – Gävle kommun (gavle.se)