Naturvård med brukshästar i Hemlingby friluftsområde lördag 11 mars

Den som är nyfiken på körning med brukshästar ska ta sig till Hemlingby friluftsområde lördag den 11 mars kl. 14-15.30. -Vi vill visa upp hästkörning och skogsvård. Det är ganska unikt och spännande att se, säger Siri Berg, hästkörare och naturvårdare, Friluftsliv Gävle kommun. Hon är utbildad skogsvetare och har god kunskap inom både skog och hästkörning.

Skogen i Hemlingby friluftsområde är relativt homogen. Det betyder att träden i stor utsträckning är lika gamla och av samma sort. Gävle kommun gallrar friluftsområdet för att skogen ska utvecklas väl.
Från och med den 6 mars kommer en mindre skogsmaskin att utföra en gallring i ett avgränsat område som ligger intill Storskogen och Barnens kulturstig, söder om spårcentralen.
-Vi vill ha en större blandning av olika trädslag och åldrar, vilket gör skogen mer tålig mot klimatförändringar och gynnar fler arter. Inom området som ska gallras, utför vi även naturvårdsbevarande avverkning kring de cirka 200 år gamla tallarna så att de gynnas, säger Stefan Olsson, skogsförvaltare på Tekniska i Gävle kommun.

Stockarna kommer att dras ut ur skogen med hjälp av en griplastarvagn dragen av två ardennerhästar från Turki gård i Skutskär.
-Körning med häst medför mycket små markskador på grund av lågt marktryck. Med häst och griplastarvagn finns större möjlighet att snirkla sig fram genom skogen utan behov av breda körvägar, säger Siri Berg.

Den 11 mars kl. 14-15.30 finns Siri på plats i skogen i närheten av barnens kulturstig och berättar om arbetet för intresserade besökare. Du hittar dit genom att gå några hundra meter på tvåkilometersspåret åt det håll som spåret är skyltat. Kusken Rickard arbetar med hästarna i skogen. De kommer även att visa upp mer småskalig virkesdrivning med häst. Hemlingbys egen häst, det norska kallblodet Snärten, finns på plats för den som vill komma nära och klappa honom.

I Hemlingby arbetar Siri och hästen Snärten med att köra folk, köra ut ved till grillplatser, platta till motionsspåren och transportera olika saker. Till sommaren hoppas Siri att kunna bedriva slåtter med Snärten i Hemlingby.

 

Arbetshästar. Foto: Bengt Håkansson, Lindring.