Siporexparken i Valbo byggs om

Under augusti 2022 påbörjas arbetet med att bygga om Siporexparken i Valbo. En park som både har stora aktivitetsytor och en lekplats. Med ombyggnationen vill vi skapa en bättre, tryggare och roligare samlingsplats och aktivitetsyta för alla åldrar och även hundar.

Plats

Klicka på länken för att komma till platsen via Google maps

Så blir nya parken

I parken anläggs:

  • en ny aktivitetsyta med konstgräs och bollmål, en så kallad triq-arena som samlar många olika bollsporter på en och samma plan
  • utegym
  • mountainbikebana för nybörjare
  • ny grillplats med nya sittmöbler
  • ny lekplats med bland annat klätterställning, studsmatta, balanslek, sandlåda och nya gungor
  • ny sandlåda med bakbord
  • fågelholkar
  • ny och bättre belysning som bidrar till en ljusare och tryggare plats.

Även den befintliga hundrastgården byggs ut och får ny utrustning.

I kartan visas de olika etapperna på ombyggnationen. Klicka på bilden för att förstora.

Kartbilden visar hur Siporexparken byggs om

Tidplan

Arbetet inleds under mitten av augusti 2022 med att avverka träd och sly för att förbättra sikt och öka trygghet. Nya träd återplanteras vid bollplanen.

Lekplatsen beräknas vara klar under hösten 2022. Parken som helhet beräknas att färdigställas under våren 2023.

Så påverkas du

Under byggtiden kan närboende uppleva störande ljud och damm från arbetsplatsen. Byggmaskiner kommer att trafikera området via Gaddaborgsvägen.

Invånare fick tycka till

Under sommaren 2021 önskade Gävle kommun att parkens besökare, närboende och Gävlebor i allmänhet skulle inkomma med idéer och förslag på hur parken skulle kunna utvecklas. Underlaget från undersökningen visar att lekredskap och aktiviteter för barn i alla åldrar efterfrågas, där aktiviteter för äldre barn/ungdomar och vuxna ses som stort behov.

Flertalet av de inkomna synpunkterna ligger till grund för parkens nya utformning, bland annat fler sittplatser, ett nytt utegym, utveckling av fotbollsplanen till en aktivitetsyta för fler bollsporter, möjligheten att grilla samt bevara möjligheten att i lugn och ro vistas i parkens fina natur.

Kontakt

Maria Dahlgren, projektledare

Telefon: 026-17 80 00, e-post: gavle.kommun@gavle.se