Till vintern kan Gävleborna åka skridskor mitt i city

Rådhuset vintertid med snö och en julgran
För att stötta näringslivet i centrala Gävle under vintermånaderna och skapa en mötesplats för Gävleborna vill Gävle Citysamverkan och Gävle kommun bygga en skridskobana med konstfrusen is mitt på Rådhustorget. Gävle kommun går in med 250 000 kronor i år för att göra verklighet av denna idé som länge funnits hos många.

Vi vill gynna näringslivet, locka fler Gävlebor till vår vackra stadskärna och bidra till en aktiv, meningsfull och kostnadsfri fritid för alla, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).
Initiativet till förslaget kommer från den ideella föreningen Gävle Citysamverkan, som drivs av Gävle kommun och 200 lokala medlemsföretag.

Målet är att stärka stadskärnan och levandegöra Rådhustorget, som vintertid kan uppfattas som en ganska mörk plats, och ge möjlighet till en rolig aktivitet för hela familjen, säger Daniel Swärd, cityledare vid Gävle Citysamverkan. Skridskobanan av konstfrusen is kommer vara kostnadsfri och öppen för alla sju dagar i veckan. Målet är att isbanan ska vara på plats redan första advent, och hålla öppet åtminstone fram till sportlovet 2021.