Trafikomläggning kring Slottstorget

Natten mellan den 18- 19 november tas trafikomläggningarna kring Slottstorget, med anledning av bygget av Agnes kulturhus, i bruk. Det innebär att det blir dubbelriktad trafik på Södra Kungsgatan mellan Hamiltongatan och Norra Strandgatan. Södra Strandgatan mellan Kungsbron och Petrégatan stängs av för biltrafik men hålls öppen för gångtrafikanter och cyklister. Omläggningen är planerad att gälla de kommande två åren, tills Agnes kulturhus står klart.

– Alla som vill handla, äta och umgås i city är välkomna att välja de tillgängliga vägarna. Men för deras egen skull, vill vi uppmuntra de bilister som inte har ett direkt ärende i centrala stan, att välja en annan väg, så att vi tillsammans, så långt möjligt, undviker att skapa långa bilköer i city, säger Hanna Gustafsson, projektledare trafikomläggning.

Under natten mellan den 18-19 november startas trafikljusen, ytan framför stadsbiblioteket spärras av och den nybyggda bussfilen tas i bruk. Det innebär att på fredag morgon är all trafik omlagd.

-Vi vill också lyfta fram möjligheten att resa mer hållbart och välja cykel eller buss. Under byggtiden kan det vara det snabbaste sättet att ta sig till och från city. Det finns också flera parkeringshus på 5-10 minuters promenadavstånd till centrum, säger Hanna Gustafsson.

På måndag 22 november är rivningen av det gamla stadsbiblioteket planerad att börja. Rivningen börjar inomhus.

-Vi behöver införa trafikomläggningarna eftersom byggbodar och arbetsmaterial ska placeras ut. Trafikomläggningarna är helt nödvändiga för att det ska vara tryggt och säkert både för de som arbetar på platsen och för alla som ska passera området, säger Hanna Gustafsson.

Agnes kulturhus planeras stå klart under 2024 och ska bland annat inrymma konsthall, bio 7:an, stadsbibliotek, turistcenter och ett digitalt centrum.

Trafikomläggning kring Slottstorget – Gävle kommun (gavle.se)