Vi bygger en ny lekplats i Lindbacka

Måndagen den 11 maj 2020 startar vi byggnationen av en ny lekplats i Lindbacka. Där kommer du bland annat kunna hitta gunglek, klätterlek och sandlåda, det kommer också finnas nya sittmöbler och belysning.

Den nya lekplatsen i Lindbacka ligger intill vändplanen längs Gökärtsvägen och i anslutning till Grankullevägen. Byggnationen kommer pågå från maj 2020 och beräknas färdigställas under sommaren 2020.

Under byggtiden kommer transporter till och från arbetsplatsen ske via Västra Lindbackavägen, Skidstavägen och Gökärtsvägen.

Störningsinformation

Under byggtiden kan närliggande fastigheter störas av bland annat buller och damm.

Vid frågor och aktuell information

Kontakta Gävle kommuns kundtjänst, 026-17 80 00 eller e-post: gavle.kommun@gavle.se