Kretsloppsplan 2021-2025

En bild på hur du ska sortera skräp rätt på en återvinningsstation.
Just nu pågår arbetet med att ta fram Gävle kommuns Kretsloppsplan 2021-2025. Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan och genom namnbytet vill vi sätta större fokus på kretslopp och avfallsminimering än att enbart hantera avfall.

Kretsloppsplanen berör kommunala verksamheter, företag, föreningar och kommuninvånare. Syftet med planen är bidra till en cirkulär ekonomi, en hållbar utveckling och uppfylla de nationella och globala hållbarhetsmålen.

Förslaget innehåller fem målområden som handlar om att förebygga resursslöseri, minska gifter i kretsloppet, återanvända, återvinna samt hålla rent och snyggt. Inom de olika målområdena finns även förslag på åtgärder för att nå målen. Det handlar om att ändra beteenden, öka kunskap, minska matsvinn, öka återanvändningen, byta/låna saker, välja hållbara produkter, kasta skräp på rätt plats, bygga trevliga återvinningsrum, planera byggprojekt så att det uppstår minimalt med spill, göra hållbara inköp och stötta utvecklingen av våra barns förmågor att leva mer hållbart.

Reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering

Kopplat till Kretsloppsplanen finns förslag på reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner. Föreskrifterna innehåller bestämmelser för hur avfall under kommunalt ansvar ska samlas in och hanteras inom respektive kommun.

Lämna dina synpunkter och förslag senast 19 mars

Innan Kretsloppsplanen och föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige, är du välkommen att lämna synpunkter och förbättringsförslag. Förslagen till ny Kretsloppsplan och reviderade föreskrifter om avfallshantering finns utställda för granskning och samråd under perioden 25 januari – 19 mars 2021.

Förslag med tillhörande bilagor och mer information hittar du på Kretsloppsplan Gävleborg och Älvkarlebys webbsida.

Märk ditt förslag med: ”Remiss Kretsloppsplan 2021”