Beställning av riksfärdtjänst och färdtjänst inför jul och nyår 2020

Nedan följer information om beställning av riksfärdtjänstresor och färdtjänstresor inför jul och nyår 2020:

Riksfärdtjänst inför jul och nyår 2020:

Du som är beviljad att åka riksfärdtjänst ska boka din planerade resa i personbil eller specialfordon hos Serviceresor på X-trafik för jul eller nyår senast torsdag den 10 december. Beställning görs via telefon 0771-64 64 65.

Andra typer av riksfärdtjänstresor (buss och tåg) beställs av det transportföretag som du planerar att resa med.

Om du är folkbokförd i Gävle kommun så ansöker du om riksfärdtjänsttillstånd hos Gävle kommun.

Färdtjänst inför jul och nyår 2020:

  • Färdtjänst i specialfordon 24–26 december

Du som är beviljad att åka färdtjänst ska förbeställa din resa med specialfordon senast torsdag 10 december. Beställer du resan efter 10 december genomförs resor i mån av plats.

  • Färdtjänst i personbil 24–26 december

Resa med personbil kan förbeställas tidigast torsdag 10 december.

  • Färdtjänst i nyårshelgen

Resor med specialfordon och personbilar under nyårshelgen förbokas tidigast 17 december.

Alla färdtjänstresor bokas hos Serviceresor på X-trafik, telefon 0771-64 64 65

Om du är folkbokförd i Gävle kommun så ansöker du om färdtjänsttillstånd hos Gävle kommun.