Gävle kommuns Anhörigcenter firar 20 år!

I dag den 28 september firar Anhörigcenter i Gävle kommun 20 år. Anhörigcenter finns för alla som har någon i sin omgivning man tänker på, vårdar, har omsorg om, som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning.

Anhörigcenter är en del av anhörigstödet som erbjuds av Gävle kommun. Verksamheten fungerar också som ett slags medborgarkontor där anhöriga har möjlighet att få svar på frågor och framförallt få stöd.

– Jag känner en stor ödmjukhet över att jag får ta del av människors berättelser om hur deras liv är när de kommer till oss. Det är tufft för de anhöriga många gånger”, säger Marie Bengtsson, anhörigkonsulent, Gävle kommun.

Vid Anhörigcenter erbjuds varje år 55–60 anhöriggrupper med 5–8 deltagare i varje grupp. Dessutom genomförs stödsamtal, föreläsningar och utbildningar.

Anhörigcenter har prisats med Vitalis stipendium som årligen delas ut till personal inom vård och omsorg för nytänkande arbete. Verksamheten har också gjort avtryck nationellt genom sitt lokalt framtagna studiematerial ”Lyfta tillsammans”.