Samarbetet med seniorer på gång i projektet äldrevänlig kommun

Två äldre människor som umgås

Ett 70-tal personer (65+) anmält sitt intresse föra att på olika sätt bidra i projektet äldrevänlig kommun. Det har genomförts två stormöten, det senaste den 20/1-20. Under mötena har det arbetats fram förslag på olika aktiviteter och teman som projektdeltagarna tillsammans ska jobba vidare med. Framöver kommer det att hållas öppna stormöten med olika teman och det kommer att startas ett antal arbetsgrupper och aktiviteter. Inbjudningar kommer att läggas ut på gavle.se/aldrevanlig samt anslås på träffpunkterna.

Våren 2020

Under våren kommer det att undersökas hur äldrevänlig Gävle kommun är. Vi kommer att fråga seniorerna i Gävle om deras åsikter och inventera vad som redan görs för att vår kommun ska vara äldrevänlig. Nu är det klart att FoU Välfärd ska hjälpa till att genomföra nulägesmätningen och planeringen har påbörjats.

Hösten 2020

I höst kommer seniorer att bjudas in för att delta i dialogträffar. Då ska projektdeltagarna ta del av resultatet från nulägesmätningen och föreslå åtgärder till handlingsplan. Handlingsplanen kommer att presenteras för politiken och berörda verksamheter i slutet av 2020.

Vill du också vara med och bidra?

Anmäl ditt intresse via kontaktformuläret på gavle.se/aldrevanling så får du en personlig kontakt och utskick!