En ny nod för logistik och transport
1000 hektar med fantastiska möjligheter