Vi har för närvarande driftstörningar och det kan därför vara svårt att nå våra verksamheter via telefon. Vi arbetar på att lösa problemet.

Coronapandemin: Fortsätt hålla avstånd och skydda varandra. Mer information som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Gävle kommun erbjuder feriearbete till ungdomar i sommar

Varje sommar erbjuder Gävle kommun feriearbete i två veckor till ungdomar som avslutar sitt andra år på gymnasiet.

I år har det varit en utmaning att hitta arbetsplatser till alla som sökt men trots covid-19 har Gävle kommun lyckats få fram 360 platser till lika många ungdomar, berättar Dennis Berglund, enhetschef för Praktik och arbetsliv.

På grund av covid-19 försvann möjligheten för bland annat vård- och omsorgsboenden att ta emot feriearbetare. Däremot kan Gävle kommun i år istället erbjuda platser inom gata/park, idrottsverksamhet och ideella organisationer.

Det är glädjande att vi kan erbjuda feriearbete i sommar trots att det varit tufft att hitta nya arbetsplatser. Det är viktigt för ungdomar att få arbetslivserfarenhet som sedan kan ge möjligheter till andra arbeten, säger Ahmed Amin, ordförande i arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Feriearbete leder ofta vidare. Ungdomarna lägger grunden, får in foten och knyter kontakter vilket kan leda till sommarjobb under en längre period året därpå.