Insatser för att förebygga våld i nära relationer

29 augusti inleds insatser inom Gävle kommuns arbete med Huskurage i stadsdelarna Nordost, Öster och Gävle strand.

Huskurage innebär civilkurage och att våga agera om du är orolig för att någon granne far illa. Genom att agera när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du rädda liv och förhindra våld.

Från 29 augusti och två veckor framåt kommer Huskurage-ambassadörer att sprida kännedom om Huskurage och för att öka medvetenheten om våld i nära relationer. Insatsen är ett samarbete mellan Gävle kommun, Polisen, Gavlegårdarna, Medborgarskolan och Hyresgästföreningen. Senare under hösten kommer Högskolan i Gävle att göra en medborgarundersökning i stadsdelarna för att undersöka tryggheten, beredskapen och medvetenheten kring Huskurage.

Anmäl om du utsätts för våld eller om du är orolig för att någon i din närhet är utsatt för våld.

Läs mer om vad Huskurage innebär och hur du som granne kan agera.

Läs mer om Huskurage och annat våldsförebyggande arbete i Gävle kommun.