Måltidsjättar dominerar kostupphandling

Restaurangen i Gävle stadshus
Sodexo får fortsatt förtroende för stora delar av den kommunala maten. Men de är inte längre ensamma. Maten till Gävle kommuns äldreboenden kommer att tillagas av Fazer Amica de kommande fyra åren. - Vi är glada att teckna avtal med dessa leverantörer. De har lång erfarenhet och bra kvalitet på sin mat, säger inköpschef Mikael Hallqvist.

Det är måltidsjättarna Sodexo och Fazer Amica som får förtroendet för större delen av matlagningen till kommunens skolor och äldreboenden. De båda internationella måltidsföretagen har vunnit 3 av de 5 avtalsområden som hittills är klara i den pågående upphandlingen av måltider till Gävle kommuns skolor och äldreboenden.
Några lokala eller mindre företag har ännu inte lyckats ta hem några avtal, trots att kommunen försökte skapa en upphandling som gjorde det möjligt för även mindre och lokala måltidsleverantörer att vara med och konkurrera. Bland annat bröts upphandlingen ner i fem delområden samtidigt som andelen mat tillagad på plats i stället för i storkök ökade från 18% till 66%. Allt för att gynna mindre leverantörer och öka konkurrensen.

– Vi har verkligen försökt att ge både stora och små företag möjlighet att konkurrera. Nu vann två stora företag de första delarna av upphandlingen för att de är bra på det de gör och har en bra prisbild, säger Mikael Hallqvist.

När det gäller skolmaten, som är den stora volymen måltider, så tillagas den maten på plats på endast tre skolor i Gävle kommun i dagsläget. Övriga skolor får idag sin mat utkörd från Sodexos centralkök i Sätra. Från och nästa höst kommer ytterligare nio skolor att laga mat på plats, bland andra Bergby, Hedesunda, Solängen. Övriga skolor får mat som tillagats centralt precis som idag. Samma sak gäller för äldreboenden där maten även fortsättningsvis tillagas centralt.

– Detta har varit efterfrågat av många elever och det känns mycket bra att fler skolor kan laga mat på plats framöver, säger kommunalråd Helen Åkerlind (L).

Avtalen löper över 4 år med möjlighet till förlängning i 1 plus 1 år. Två delområden är ännu inte klara. För förskolorna kommer en ny upphandling att inledas inom kort då de anbud som lämnades in var för kostsamma. För området tillagning i grundskola pågår utvärderingen just nu och väntas bli klar inom kort.

I upphandlingen har kommunen och ställt högre krav kvaliteten på maten. Andelen ekologisk mat ska vara minst 40% vilket är en höjning från 30% jämfört med dagens avtal. Det kommer även fortsättningsvis att ställas krav på mat med färre tillsatser, till exempel syntetiska färgämnen, glutamat, genmodifierade organismer (GMO), matlagningshjälpmedel som såsbaser, sötningsmedel och transfetter.

– Detta är bra och rimliga krav att ställa och som ger oss mat med hög kvalitet, säger Helen Åkerlind (L).

Fakta Upphandling av måltider

Avtalen är värda cirka 120 miljoner kronor per år. Årligen tillagas 3,8 miljoner portioner mat. I upphandlingen ställs krav på 40% ekologisk mat samt att 2 av 3 portioner ska tillagas på plats på skolan, istället för i storkök där maten sedan transporteras vidare ut till skolor och äldreboenden.
Upphandlingen omfattar fem delområden:

 1. Förskolor med mottagning från centralkök
  Här har upphandlingen avbrutits pga av för kostsamma anbud.
 2. Hemmat, dvs matlådor som skickas hem till kund.
  Sodexo vann upphandlingen. Värde cirka 6 mnkr.
 3. Grundskolor och gymnasieskolor med mottagning från centralkök.
  Sodexo vann upphandlingen. Värde cirka 54 mnkr.
 4. Grundskolor med egen tillagning på plats.
  Utvärderingen pågår.
 5. Äldreomsorg & socialtjänst med mottagning från centralkök
  Fazer Amica vann upphandling. Värde cirka 21 mnkr.
Vad tycker du?
 • Gilla (9)
 • Arg (5)
 • Älska (1)
 • Haha (1)
 • Wow (1)
 • Ledsen (1)