Träd på Valbogatan får bättre livsmiljö

I samband med att busslinje 2 förbättras kommer två nya busshållplatser att byggas på Valbogatan. För att busshållplatserna inte ska påverka de sex angränsande träden kommer träden att få extra omsorg genom så kallad ståndortsförbättring.

– Vi kommer att gå ner med en sugslang cirka 1,5 meter från träden. Jorden runt träden sugs bort för att sedan ersättas med jordblandad pimpsten, säger Cristian Jansson, parkingenjör på Samhällsbyggnad Gävle.

Den jordblandade pimpstenen ger träden bättre möjlighet att både ta in och ge ifrån sig luft. Dagvattnets möjlighet att ta sig fram till rötterna förbättras också.

– Träden kommer få att få en bättre miljö än de hade tidigare, innan de nya hållplatserna byggdes, säger Cristian Jansson.

Byggnationen av de nya hållplatserna har startat och beräknas pågå fem veckor framåt.

Vad tycker du?
  • Gilla (11)
  • Älska (4)
  • Arg (1)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)