Tvätta bilen i biltvätt

Om du tvättar bilen hemma på garageinfarten eller på gräsmattan sprids rester av olja, tungmetaller och andra miljöfarliga kemikalier till grundvattnet eller närmaste vattendrag. Välj istället att tvätta bilen på en fordonstvätt där tvättvattnet renas.

Varför är det farligt?

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada både livet i vattnet och oss människor. När bilen tvättas frigörs också olja, tungmetaller och däckpartiklar som följer med ut i tvättvattnet – även om du använder så kallade miljövänliga produkter. Om du tvättar bilen på gatan eller på gräsmattan finns ingen reningsanläggning som kan ta hand om föroreningarna. Det smutsiga vattnet släpps ut helt orenat, det är extra farligt när föroreningarna sprids inom ett vattenskydds-område.

Tvätta i miljöanpassad fordonstvätt

Det bästa är att alltid tvätta bilen i en fordonstvätt. De har reningsanläggningar som tar bort en mycket stor del av olje- och tungmetallföroreningarna. Om du vill tvätta bilen själv, gör det i en så kallad Gör-det-själv-hall som har olje- och slamavskiljare. Biltvättarna på alla större bensinstationer i kommunen har en fungerande rening. Fråga gärna personalen om tvätthallen som du vill använda har en reningsanläggning om du känner dig tveksam.

Kommunen ställer miljökrav på fordonstvättar

Alla fordonstvättar i Gävle måste följa Gävle kommuns regler för vilka halter av föroreningar som får förekomma i avloppsvattnet från tvättarna. Det finns också regler för hur provtagning av avloppsvatten ska gå till och hur reningsanläggningarna ska skötas.

Vad tycker du?
  • Älska (5)
  • Gilla (2)
  • Arg (2)
  • Haha (1)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)