Vi har ett nytt miljöstrategiskt program

Tyck-till_Miljöstrategiska-programmet-2019_WEBB_1920x1080
Det miljöstrategiska programmet berättar hur vi som kommun ska jobba för en bättre miljö. Under 2019 har invånare, näringsliv, föreningar och medarbetare bidragit med sina synpunkter till det nya programmet, som nu är antaget och finns att läsa.

Under de tre senaste åren har Gävle legat i topp som en av Sveriges tre bästa miljökommuner. En del av anledningarna till framgången är det miljöstrategiska program som vi antog 2013. Läs mer om vårt miljöarbete.

För att fortsätta utvecklas i rätt riktning har vi reviderat programmet under 2019. Invånare, näringsliv, föreningar och medarbetare i Gävle kommun har under året tyckt till om framtidens miljömässigt hållbara Gävle. Nästan 900 synpunkter har lämnats in och tagits hänsyn till. I samrådsredogörelsen kan du läsa om hur vi hanterat synpunkterna.

Förslaget till reviderat miljöstrategiskt program, Miljöstrategiskt program 2.0, presenterades  och antogs av och Kommunfullmäktige den 30 mars 2020.

Se en video om vårt miljöstrategiska program

Läs det nya programmet