Beställa gymnasieexamen eller slutbetyg för behörighet till högskola/universitet

Möjligheten att utfärda slutbetyg har förlängts.

Om du har äldre gymnasiebetyg finns möjlighet att komplettera dessa för att kunna nå ett slutbetyg. Möjligheten att utfärda slutbetyg har förlängts fram till 1 juli 2025. Du kan läsa mer om vad som gäller här. Vid frågor kan du ta kontakt med Studievägledning Gävle.

 

Beställa gymnasieexamen eller slutbetyg för behörighet till högskola/universitet.

Om du läser mot gymnasieexamen eller slutbetyg och har sökt en utbildning vid högskola/universitet till hösten 2021 behöver du göra en beställning av din gymnasieexamen/slutbetyg. Du beställer genom att boka tid med en studie- och yrkesvägledare. Kontakta studievägledning Gävle i god tid innan den 28 maj för att vara säker på att få din gymnasieexamen/slutbetyg utfärdat i tid. 

 

Sista kompletteringsdagen på antagning.se är 5 juli till höstterminen 2021. Observera att det gäller andra kompletteringsdatum om du har sökt till yrkeshögskola

Om du har studerat på annan skola än Vuxenutbildningen i Gävle behöver du ta med dessa betygsdokument till din bokade tid med studie- och yrkesvägledaren. Betygsdokumenten måste vara i original i pappersform.